Disclaimer

Wij hebben met zorg en aandacht deze site samengesteld.

Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig of verouderd is.

Wij doen er alles aan om de informatie zo volledig mogelijk te houden.

De informatie op deze site is dan ook bedoeld als verstrekking van algemene informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die voorkomt uit

het gebruik van onze site en/of door het gebruik van de informatie die op onze site staat.